ПРИНЦИПИ

  1. Община Радомир ще осъществява своята дейност при стриктно спазване на националните и общинските правила, като прилага най-добрите практики за вътрешен и обществен контрол на дейността си
  2. Икономически стабилна община, реализираща търговска дейност чрез собствени търговски дружества с инвестиции в иновации и патенти – предпоставка за разкриване нови и добре платени работни места
  3. Изразходването на публични средства за общински услуги ще се осъществява от общински предприятия
  4. Съдействие и провеждане на протекционистична политика към регистрираните в общината производители и търговци
  5. Социална община, гарантираща равни възможности за достъп до работни места, здравеопазване, образование, култура и информация