ЦЕЛИ

  • Община на младите, на младото семейство, на предприемчивите, на модерните бизнес практики – това е нашата визия за Радомир
  • Община, която цени и използва разумно ресурсите, с които разполага – минерални извори, торф, планини, обработваеми земи
  • Община с удобно административно обслужване за всички социални групи и за бизнеса
  • Община с активна грижа за здравето на нашите деца и родители
  • С модерен, удобен и свързан в обща схема общински транспорт, с поддържана инфраструктура
  • С чиста и достъпна градска среда за хората с увреждания, за майките с колички и деца, за велосипедистите
  • Община с детски площадки, поддържани междублокови пространства, зелени площи, парк “Чайка”, парк “Бучалото” и хижа “Орлите”
  • Община с грижа за спорта, за своята археология и история, църкви и манастири